La  English&Deutsch Center cursanții sunt pregătiți în vederea obținerii următoarelor examene și certificate la Goethe Institut:

FIT IN DEUTSCH 1

–          Primul examen la limba germană ce poate fi susținut începând cu vârsta de 10 ani;
–          Examenul presupune cunoștințe elementare de limbă germană; acesta corespunde primului nivel (A1) din cele şase niveluri ale scalei de competențe lingvistice definite în Cadrul European Comun de referință pentru limbi.

După promovarea examenului poți:

 • Să înțelegi în situații cotidiene întrebări simple, comunicate, mesaje telefonice, informații din transmisiunile radio şi discuții scurte;
 • Să extragi informațiile importante din mesaje sumare scrise, anunțuri, descrieri, scrisori şi articole simple de ziar;
 • Să scrii mesaje scurte de interes personal;
 • Să te prezinți în cadrul unei discuții şi să răspunzi întrebărilor despre persoana ta;
 • Să formulezi în cadrul unei discuții pe teme de interes personal întrebări simple şi să răspunzi la asemenea întrebări;
 • Să formulezi în viaţa de zi cu zi solicitări sau întrebări uzuale şi să răspunzi la ele.

Examenul conține următoarele probe:

–        examen scris, organizat pe grupe (durează în total, fără pauze, 60 de minute).
–        examen oral, organizat pe grupe cu maxim 6 candidați într-o grupă.

Secțiune examen Durata
Ascultare Cca. 20 minute
Citire 20 de minute
Exprimare în scris 20 de minute
Total 60 de minute

GOETHE – ZERTIFIKAT  A2: FIT  IN DEUTSCH  2

–          Promovarea acestui examen dovedește că poți comunica în limba germană la un nivel elementar;
–          Examenul corespunde celui de-al doilea nivel (A2) din cele şase niveluri ale scalei de competențe lingvistice definite în Cadrul European Comun de referință pentru limbi.

După promovarea examenului poți, de exemplu:

 • Să înțelegi în situații cotidiene întrebări simple, anunțuri, mesaje telefonice, informații din transmisiuni radio şi discuții scurte;
 • Să extragi cele mai importante informații din mesaje sumare scrise, anunţuri, descrieri, scrisori şi articole simple din ziar;
 • Să redactezi scurte mesaje personale;
 • Să te prezinţi în cadrul unei conversaţii şi să răspunzi întrebărilor referitoare la persoana ta;
 • Să formulezi întrebări simple într-o discuţie pe teme relevante pentru tine, precum şi să răspunzi la astfel de întrebări;
 • Să formulezi solicitări sau întrebări uzuale din viaţa de zi cu zi şi să răspunzi la acestea.

Examenul se compune din următoarele probe obligatorii:

–        examen scris, organizat pe grupe;
–        examen oral, organizat pe perechi.

Secțiune examen Durata
Ascultare Cca. 30 de minute
Citire 30 de minute
Exprimare în scris 30 de minute
Total 90   de minute

GOETHE – ZERTIFIKAT B1

–          Cel de-al treilea examen de limba germană este destinat tinerilor și adulților;
–          Examenul atestă competența de utilizare autonomă a limbii germane și corespunde celui de-al treilea nivel (B1) pe scala cu  sase nivele  de competență stabilită prin Cadrul European Comun de Referință pentru limbi străine.

Prin absolvirea examenului, candidații demonstrează că:

 • Pot înțelege principalele informații, dacă se utilizează limba standard, clară și dacă subiectele se leagă de aspecte familiare, cum ar fi munca, școala, timpul liber etc;
 • Se pot descurca în majoritatea situațiilor cu care se pot întâlni când călătoresc în țări germanofone;
 • Se pot exprima simplu și coerent cu privire la teme familiare și domenii de interes personal;
 • Pot relata experiențe și evenimente, pot descrie vise, sperante, țeluri și pot, de asemenea, să furnizeze scurte argumentații sau explicații.

Examenul se compune din patru module care pot fi susținute individual sau în combinație:

–        Trei module scrise sub forma unui examen scris organizat pe grupe: CITIRE, ASCULTARE, EXPRIMARE ÎN SCRIS;
–        Un modul oral sub forma unui examen organizat pe perechi: EXPRIMARE ORAL.

Secțiune examen Durata
Ascultare Cca. 40 de minute
Citire 65 de minute
Exprimare în scris 60 de minute
Total 165 de minute

Modulul EXPRIMARE ORALĂ se desfăşoară, de regulă, pe perechi și durează 15 minute. Pentru pregătirea examenului oral candidații au la dispoziție 15 minute.

GOETHE – ZERTIFIKAT  B2

–          Atestă un nivel de cunoştinţe avansat;
–           Examenul corespunde celui de-al patrulea nivel (B2) din cele şase niveluri ale scalei de competenţe lingvistice definite în Cadrul European Comun de referință pentru limbi.

După promovarea examenului puteţi, de exemplu:

 • Să înţelegeţi ideile principale din domenii concrete şi abstracte şi să extrageţi informaţiile ce au relevanţă pentru dumneavoastră (de exemplu din transmisiunile radio);
 • Să înţelegeţi o gamă largă de texte, printre care atât texte scurte (de exemplu anunţuri), precum şi texte non-ficționale mai lungi, complexe, comentarii şi relatări;
 • Să formulaţi în scris ideile dumneavoastră pe teme complexe într-un mod clar și structurat, dar şi să corectaţi greşelile din textele altora;
 • Să descrieţi pe cale orală teme de actualitate, precum şi teme din domeniile dumneavoastră de interes;
 • Să participaţi activ la discuţii despre teme familiare, exprimându-vă şi susţinându-vă punctele de vedere.

Examenul se compune din patru module care pot fi susținute individual sau în combinație:

–        Trei module scrise sub forma unui examen scris organizat pe grupe: CITIRE, ASCULTARE, EXPRIMARE ÎN SCRIS;
–        Un modul oral sub forma unui examen organizat pe perechi: EXPRIMARE ORALĂ.

Secțiune examen Durata
Ascultare Cca. 30 de minute
Citire 80 de minute
Exprimare în scris 80 de minute
Total 190 de minute

Modulul EXPRIMARE ORALĂ se desfăşoară, de regulă, pe perechi și durează 15 minute. Pentru pregătirea examenului oral candidații au la dispoziție 15 minute.

GOETHE – ZERTIFIKAT C1

–          Atestă un nivel înalt de cunoştinţe;
–          Examenul corespunde celui de-al cincilea nivel (C1) din cele şase niveluri ale scalei de competenţe lingvistice definite în Cadrul European Comun de referinţă pentru limbi.

După promovarea examenului puteţi, de exemplu:

 • Să înţelegeţi anunţuri şi emisiuni radio, precum şi prezentări mai lungi fără prea mare efort;
 • Să înţelegeţi o gamă largă de texte scrise, de exemplu texte non-ficţionale, comentarii sau relatări complexe şi mai lungi;
 • Să redactaţi texte clare şi bine structurate despre subiecte complexe şi să selectaţi un registru adecvat destinatarului;
 • Să vă exprimaţi pe cale orală spontan şi fluent, să dezvoltaţi un punct de vedere, să vă formulaţi ideile şi părerile cu precizie şi să vă expuneţi detaliat propriile intervenţii.

Examenul se compune din patru module care pot fi susținute individual sau în combinație:

–        Trei module scrise sub forma unui examen scris organizat pe grupe: CITIRE, ASCULTARE, EXPRIMARE ÎN SCRIS;
–        Un modul oral sub forma unui examen organizat pe perechi: EXPRIMARE ORALĂ.

Secțiune examen Durata
Ascultare Cca. 40 de minute
Citire 70 de minute
Exprimare în scris 80 de minute
Total 190 de minute

Modulul  EXPRIMARE ORALĂ se desfăşoară,de regulă, pe perechi și durează 15 minute. Pentru pregătirea examenului oral candidații au la dispoziție 15 minute.

GOETHE – ZERTIFIKAT C2:  GROßES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

– Atestă un nivel foarte avansat de cunoştinţe;
– Examenul corespunde celui mai înalt nivel (C2) din cele şase niveluri ale scalei de competenţe lingvistice definite în Cadrul European Comun de Referinţă al Consiliului Europei.

După promovarea examenului puteţi:

 • Să citiţi cu usurintă orice tip de text în limba germană şi să înţelegeţi fără dificultate limba vorbită;
 • Să sintetizaţi informaţii din diferite surse scrise şi orale, totodată fiind capabili să aduceţi argumente şi explicaţii pe tema dată într-un mod coerent;
 • Să vă exprimaţi spontan, foarte fluent şi exact, să formulaţi cu precizie nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.

Examenul se compune din patru module care pot fi susținute individual sau în combinație:

–        Trei module scrise sub forma unui examen scris organizat pe grupe: CITIRE, ASCULTARE, EXPRIMARE ÎN SCRIS;
–        Un modul oral sub forma unui examen organizat pe perechi: EXPRIMARE ORAL

Secțiune examen Durata
Ascultare Cca. 40 de minute
Citire 70 de minute
Exprimare în scris 80 de minute
Total 190 de minute

Modulul EXPRIMARE ORALĂ se desfăşoară, de regulă, pe perechi și durează 15 minute. Pentru pregatirea examenului oral candidații au la dispoziție 15 min.

Poți obține toate aceste certificări studiind la English&Deutsch Center!