Examenele  CAMBRIDGE

Scala comună europeană de referință pentru limbi străine:

UTILIZATOR ELEMENTAR

      Nivel A1:

–       să înţeleagă și să utilizeze expresii familiare și cotidiene, precum și enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete;
–       să se prezinte sau să prezinte pe cineva;
–       să formuleze și să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale, ca de exemplu unde locuiește, persoane cunoscute, lucruri care-i aparţin etc.;
–       să comunice, într-un mod simplu, cu condiţia ca interlocutorul să vorbească rar și clar și să fie cooperant.

       ▪ Nivel A2:

–       să înţeleagă fraze izolate și expresii frecvent folosite în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii personale și familiale simple, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, activitatea profesională);
–       să comunice în situaţii simple și obișnuite, care nu solicită decât un schimb de informaţii simplu și direct referitoare la subiecte familiare și obișnuite;
–       să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesională, mediul său înconjurător apropiat și să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

UTILIZATOR INDEPENDENT

     ▪ Nivel B1:

–       să înţeleagă elementele esenţiale când este folosit un limbaj standard, clar, pe teme familiare, legate de muncă, școală, timpul liber etc.;
–       să se descurce în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii, într-o regiune unde este vorbită limba;
–       să producă un discurs simplu și coerent, pe teme familiare și din domeniile sale de interes;
–       să relateze un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un scop și să expună, pe scurt, argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei;

      Nivel B2:

–       să înţeleagă ideile principale din texte complexe, pe teme concrete sau abstracte;
–       să comunice cu un anumit grad de spontaneitate și de fluenţă, astfel încât conversaţia cu un locuitor nativ să nu presupună efort pentru nici unul dintre interlocutori;
–       să se exprime clar și detaliat asupra unei game largi de subiecte;
–       să-și expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele și inconvenientele diferitelor posibilităţi;

UTILIZATOR EXPERIMENTAT

      ▪ Nivel C1:

–       să înţeleagă o gamă largă de texte lungi și complicate, și să sesizeze semnificaţiile implicite;
–       să se exprime spontan și fluent, fără a fi obligat aparent să-și caute cuvintele;
–       să utilizeze limba cu eficacitate și cu supleţe în viaţa socială, profesională sau academică;
–       să se exprime, pe teme complexe, într-un mod clar și bine structurat, demonstrând că stăpânește instrumentele de organizare, de structurare și de coeziune a discursului.

      ▪ Nivel C2:

–       să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citește sau aude;
–       să restituie anumite fapte și argumente din diverse surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent;
–       să se exprime spontan, foarte fluent și cu precizie;
–       să distingă nuanțe fine de sens legate de subiecte complexe.

 

CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS (YLE)

STARTERS (YLE STARTERS)

Cambridge English Starters, cunoscut ca și Young Learners English;

 • Starters (YLE: Starters), este primul din setul de 3 examene Cambridge English: Young Learners;
 • Acest examen este adecvat copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani ;
 • Este distractiv și motivant, conceput special pentru copii, obișnuindu-i cu tipologia examenelor Cambridge (Reading and Writing, Listening, Speaking) și acordându-le mai mare încredere în învățarea limbii străine;
 • Young Learners English: Starters este exact sub nivelul A1.

MOVERS (YLE MOVERS)

Cambridge English: Movers, cunoscut ca și Young Learners English: Movers (YLE: Movers), este al doilea din setul de 3 examene Cambridge English: Young Learners.

 •  Acest examen este adecvat copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani;
 • Este distractiv și motivant, conceput special pentru copii;
 • Subiectele examenului au legătură cu experiența copiilor, oferindu-le acestora încredere să folosească limba engleză într-un mod cât mai bun;
 • Young Learners English: Movers este considerat nivelul A1;

La acest nivel așteptările de la copilul dumneavoastră sunt:

 • Să înțeleagă instrucțiuni elementare sau să poată participa într-o conversație pe un subiect predefinit;
 • Să înțeleagă noțiuni sau informații de bază;
 • Să completeze formulare simple;
 • Să poată să scrie notițe care să includă timp, date sau locuri.

FLYERS (YLE  FLYERS)

Cambridge English: Flyers, cunoscut ca și Young Learners English: Flyers (YLE: Flyers), este ultimul din setul de 3 examene Cambridge English: Young Learners.

 • Acest examen este adecvat copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani;
 •  Este distractiv și motivant, conceput special pentru copii;
 • Young Learners English: Flyers este considerat nivelul A2.

La acest nivel așteptările de la copilul dumneavoastră sunt:

 • Să înțeleagă și să poată folosi fraze simple;
 • Să fie capabil să se prezinte și să răspundă la întrebări simple;
 • Să poată interacționa cu vorbitori nativi de limba engleză (care să vorbească clar și răspicat);
 • Să scrie notițe care să includă date, locuri.

 

CAMBRIDGE  KEY ENGLISH TEST (KET) și  CAMBRIDGE PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

!!!Trecerea cu brio a acestor examene conduce către o certificare internațională, acceptată pentru studii și oportunități de lucru în străinătate.

Key English Test (KET) și Key for Schools (KETfS)

Vrei să te împrietenești și mai mult cu limba engleză?

 • Acest curs este exact ce ai nevoie ca să întărești această prietenie și să transformi engleza într-unul dintre punctele tale tari.
 • Alături de noi, la cursul pregătitor KET, îți îmbogățești vocabularul și cunoștințele de gramatică, înveți să te exprimi cu mai multă ușurință și dobândești mai multă încredere în tine, ca bun vorbitor de limba engleză.

Toate acestea, în timp ce te pregătești să treci cu succes de primul tău examen internațional – Cambridge English: KEY.

 Ce ar trebui să știi despre Cambridge English: KEY?

 • Este primul nivel în ierarhia examenelor Cambridge pentru adolescenți și adulți;
 • Corespunde nivelului A2 al Cadrului Comun European pentru limbi străine;
 • Testează cele 4 aptitudini: de înțelegere, scriere, ascultare și vorbire, având 3 probe: READING & WRITING (citire și scriere), LISTENING (ascultare) și SPEAKING (comunicare);
 • Certificatul Cambridge KET este valabil toată viața;
 • Cambridge English: Key for Schools (KETfS) este același nivel cu Cambridge English: Key (KET) și are aceeași recunoaștere internațională. Singura diferență constă în conținutul care este special conceput pentru interesele și experiența școlarilor.

  Cui se adresează?

 Candidatul unui examen KET este capabil:
• să întrebe și să răspundă la întrebări legate de persoana sa ori alte persoane;
• să înțeleagă anunțuri și instrucțiuni atunci când i se vorbește rar și clar;
• să își exprime punctul de vedere cu privire la un subiect citit sau auzit.

      Care este formatul examenului?

 • Examenul are 3 probe ;
 • Candidații susțin: proba de citire – înțelegere a textului, proba de scriere (Reading and Writing) și proba de ascultare (Listening) în aceeași zi.
 • Proba de vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi, sau poate fi programată într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de doi candidați, cu doi examinatori.
KET / KETfS  Readind și Writing  Listening Speaking
Durata probei  1 h 10 min  30 min  8-10 min pe pereche de candidați
Procentaj din valoarea totală a notei
 50%  

 

 25%
 25%

 

 

De ce să susții examenul Cambridge English: KEY?

 • Este cel mai bun mod de a-ți evalua nivelul de limba engleză;
 • Va constitui o experiență pozitivă a unui examen internațional Cambridge;
 • Te stimulează să îți dezvolți cunoștințele de limba engleză, și să câștigi încredere în reușita la teste.

Preliminary English Test (PET) și Preliminary for Schools (PETfS)

Ți-ar plăcea să conversezi fluent în limba engleză și să obții o diplomă recunoscută internațional care îți echivalează proba orală de engleză de la Bacalaureat?

-Acest curs te va ajuta să devii încrezător în limba engleză;

-Alături de noi, la cursul pregătitor pentru examenul PET, îți îmbogățești vocabularul și cunoștințele de gramatică, înveți să te exprimi cu mai multă ușurință și dobândești mai multă încredere în tine, ca bun vorbitor de limba engleză;

-Toate acestea, în timp ce te pregătești să treci cu succes examenul internațional – Cambridge English: Preliminary (PET).

Ce ar trebui să știi despre Cambridge English: Preliminary (PET):

 • Este al doilea nivel în ierarhia examenelor Cambridge pentru adolescenți și adulți;
 • Corespunde nivelului B1 al Cadrului Comun European pentru limbi străine;
 • Testează cele 4 aptitudini de înțelegere, scriere, ascultare și vorbire, având 3 probe: READING & WRITING (citire și scriere), LISTENING (ascultare) și SPEAKING (comunicare);
 • Certificatele Cambridge PET echivalează proba de competență lingvistică din cadrul Bacalaureatului;
 • Certificatul Cambridge English: Preliminary (PET) este valabil toată viața;
 • Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) este același nivel cu Cambridge English: Preliminary (PET) și are aceeași recunoaștere internațională. Singura diferență constă în conținutul care este special conceput pentru interesele și experiența școlarilor.

Cui se adresează?

 Candidatul unui examen PET este capabil:

 • Să-și exprime preferințele sau dezacordul într-o discuție;
 • Să înțeleagă anunțuri și instrucțiuni scrise și vorbite;
 • Să scrie o scrisoare personală și să ia notițe în timpul unei ședințe sau discuții.

Care este formatul examenului?

 • Examenul are trei probe;
 • Candidații susțin proba de citire – înțelegere a textului și compunere (Reading și Writing) și proba de ascultare (Listening) în aceeași zi;
 • Proba de vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi sau poate fi programată într-o altă zi. Acestă probă se susține în perechi de 2 candidați, cu 2 examinatori.
PET / PETfS  Readind și Writing  Listening Speaking
Durata probei  1 h 30 min  30 min  10-12 min pe pereche de candidați
Procentaj din valoarea totală a notei
 50%  

 

 25%
 25%

 

 

De ce să susții examenul Cambridge English: Preliminary (PET)?

 • Este cel mai bun mod de a-ți evalua nivelul de limba engleză;
 • Îți vei asigura succesul printr-un examen internațional;
 • Te stimulează să îți dezvolți cunoștințele de limba engleză și să câștigi încredere în reușita la teste;
 • La finalul cursului de pregatire Cambridge PET, poți susține examenul CNFPA, care îți oferă un certificat emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale.

CAMBRIGDE ESOL EXAMINATIONS: FCE, CAE, CPE

Dacă dorești să lucrezi într-un mediu în care se vorbește limba engleză, să locuiești într-o țară cu populație vorbitoare de limba engleză sau să urmezi studii preuniversitare în engleză, cea mai bună soluție este să începi studiul pentru pregătirea examenului FCE.

Ce ar trebui să știi despre Cambridge English First (FCE):

 • Este cunoscut și sub denumirea First Certificate in English (FCE) și First Certificate in English for Schools (FCEfS);
 • Corespunde nivelului B2 al Cadrului Comun European pentru limbi străine;
 • Acest test de engleză generală dovedește că poți vorbi engleză suficient de bine pentru a munci și studia într-un mediu în care se vorbește limba engleză;
 • Certificatele sunt fără limită de valabilitate și pot fi folosite la solicitarea burselor școlare pentru studii în străinătate, echivalarea examenelor de Bacalaureat, promovare sau angajare în firme multinaționale în țară și/sau schimbarea reședinței într-o altă țară.

Cui se adresează?

Candidatul la FCE este capabil:

 • Să redacteze e-mailuri și rapoarte scurte;
 • Să dezvolte o idee și să poarte o discuție în limba engleză;
 • Să înțeleagă engleza generală folosită la televizor și în presa scrisă.

Care este formatul examenului?

  • Examenul are cinci probe;
  • Candidații susțin probele de citire – înțelegere a textului (Reading), scriere (Writing), utilizare a limbii engleze (Use of English) și ascultare (Listening) în aceeași zi;
  • Proba de vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi, sau într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de 2 candidați, cu 2 examinatori.
FCE / FCEfs  Reading Writing Use of English Listening Speaking
Durata probei  1 h   1 h 20 min  45 min 40 min 14 min pe pereche de candidați
Procentaj din valoarea totală a notei
 20%  

 

 20%
 20%

 

20% 20%

 

Dacă dorești să demonstrezi angajatorilor sau universităților că poți comunica eficient în limba engleză într-un context profesional ori academic, trebuie să obții certificatul CAE studiind la

ENGLISH&DEUTSCH CENTER!

Ce ar trebui să știi despre Cambridge English Advanced (CAE):

 • Este cunoscut și sub denumirea Cambridge Advanced Certificate in English (CAE);
 • Acest certificat de engleză generală demonstrează că ai un nivel de engleză la standardul cerut pentru a studia sau profesa în limba engleză;
 • Corespunde nivelului C1 al Cadrului Comun European pentru limbi străine;
 • Certificatele sunt fără limită de valabilitate și pot fi folosite la solicitarea burselor școlare pentru studii în străinătate, echivalarea examenelor de Bacalaureat, promovare sau angajare în firme multinaționale în țară și/sau schimbarea reședinței într-o altă țară.

Cui se adresează?

Pentru a promova acest examen trebuie să fii capabil:

 • Să redactezi e-mailuri și rapoarte complexe și să iei notițe în timpul ședințelor și al prelegerilor;
 • Să ții prezentări în engleză pe subiecte complexe;
 • Să înțelegi o varietate de texte, de la ficțiune la editoriale.

Care este formatul examenului?

 • Examenul are cinci probe;
 • Candidații susțin probele de citire – înțelegere a textului (Reading), scriere (Writing), utilizare a limbii engleze (Use of English) și ascultare (Listening) în aceeași zi;
 • Proba de vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi, sau într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de 2 candidați, cu 2 examinatori.
CAE  Reading Writing Use of English Listening Speaking
Durata probei  1 h 15 min   1 h 30 min 1 h 40 min 15 min pe pereche de candidați
Procentaj din valoarea totală a notei
 20%  

 

 20%
 20%

 

20% 20%

 

Dacă dorești să demonstrezi angajatorilor că poți folosi engleza la nivel de senior management sau dacă dorești să studiezi la nivel post universitar sau doctorat într-o universitate cu predare în limba engleză, trebuie să obții certificatul CPE  studiind la

ENGLISH&DEUTSCH CENTER!

Ce ar trebui să știi despre Cambridge English Advanced (CAE):

 • Este cunoscut și sub denumirea Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE);
 • Acest certificat demonstrează că stăpânești perfect engleza și o poți folosi fluent în orice context academic, profesional sau în cercetare;
 • Este cel mai ridicat nivel de examen Cambridge English;
 • Corespunde nivelului C1 al Cadrului Comun European pentru limbi străine;
 • Certificatele sunt fără limită de valabilitate și pot fi folosite la solicitarea burselor școlare pentru studii în străinătate, echivalarea examenelor, promovare sau angajare în firme multinaționale în țară și/sau schimbarea reședinței într-o altă țară.

Cui se adresează?

Pentru a promova acest examen trebuie să fii capabil:

 • Să înțelegi aproape orice scris sau vorbit în engleză;
 • Să folosești și să înțelegi limbajul formal, academic și colocvial;
 • Să negociezi, să argumentezi și să comentezi aspecte subtile ale unor subiecte complexe.

Care este formatul examenului?

 • Examenul are patru probe;
 • Candidații susțin proba de citire – înțelegere a textului și folosire a limbii (Reading and Use of English), scriere (Writing) și ascultare (Listening) în aceeași zi;
 • Proba de vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi sau într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de 2 candidati, cu 2 examinatori.
CPE  Reading si Use of English Writing Listening Speaking
Durata probei  1 h 30 min   1 h 30 min 40 min 16 min pe pereche de candidați
Procentaj din valoarea totală a notei
 40%  

 

 20% 20% 20%