Obiective generale

Limba engleză este cea mai importantă și cea mai căutată limbă străină. Este principala limbă vorbită în lume și oferă cele mai multe avantaje în toate planurile, mai ales în ceea ce privește planul profesional.

Tocmai din acest motiv, la English&Deutsch Center principalele obiective ale cursului de limba engleză sunt:

 • Atingerea unor standarde de performanță specifice vârstei;
 • Crearea unui mediu plăcut de învățare;
 • Predarea și asimilarea cunoștințelor la un nivel cât mai înalt și adecvat;
 • Aprofundarea cunoștințelor de limba engleză oferind cursanților oportunități de a-și dezvolta procesul de învățare;
 • Dezvoltarea interesului pentru limba străină, precum și a unei motivații cât mai pozitive față de aceasta;
 • Formarea și dezvoltarea capacității de a înțelege, de a vorbi și de a scrie în limba engleză.

Cui i se adresează cursul?

Cursul de limba engleză se adresează tuturor, în special persoanelor care doresc să studieze și să își aprofundeze cunoștințele de limba engleză. Centrul nostru oferă cursuri pentru toate nivelele de studiu al limbii (de la A1 la C2), pentru toate vârstele.

Cum se desfășoară cursul?

 • Într-un mediu plăcut și favorabil dezvoltării cunoștințelor;
 • Se bazează pe activități diverse în funcție de abordarea profesorului;
 • Activități adecvate vârstei;
 • Prin abordarea și folosirea unor tehnici moderne de predare, consolidare și evaluare;
 • Periodic se aplică teste urmate de consultații individuale cu părinții pentru a transmite progresele copiilor.

Ce materiale folosim?

Suporturile de curs sunt alcătuite din:

 • Caiete de exerciții practice;
 • CD-uri cu exerciții de pronunție și ascultare;
 • Manualul cuprinde secțiuni teoretice menite să susțină partea practică;
 • Acestea conțin pe lângă exercițiile de bază, secțiuni de listening, reading, writing și speaking, părțile principale pentru a studia limba engleză sau orice altă limbă străină;
 • Colaborăm cu edituri faimoase în țările unde limba engleză este limbă principală. Printre acestea se regăsesc: Richmond, Macmillan, Longman, Oxford University Press;
 •  Echipa noastră include cadre didactice cu experiență și profesori nativi de limba engleză.

Tipuri  de  cursuri

 • Cursuri pentru toate vârstele: preșcolari, școlari, dar și de adolescenți;
 • Grupe organizate în funcție de vârstă, dar și de nivelul copilului. Avem grupe de copii începând de la 3 ani;
 • Limba engleză se poate studia în grupe, dar și individual;
 • Durata unui curs este de 90 de minute ( 1h și ½ ) cu o frecvență de 2 ori pe săptămână;
 • Se poate opta și pentru o singură frecvență pe săptămână;
 • Curs de conversație cu profesor nativ.

Cursuri de limba engleză pentru copii

Cursuri standard
Durata cursului: - 2 module (un modul durează 3 luni)/48 ore/modul;
Cursuri interactive de 1h și ½;
Structura cursului: 2 ședințe/săptămână;
Cursuri pe grupe
Cursuri pentru grupuri mici (4-7 copii)

Cursuri de limba engleză pentru bacalaureat

Notă!!!  Am creat un curs special pentru elevii liceeni, care doresc să susțină examenul de competențe lingvistice necesar admiterii în clasa a IX-a și a XII-a.
Scopul acestui curs este de a ajuta elevii să se pregătească și să își aprofundeze cunoștințele de limba engleză. Cursul este similar cu programul pe care elevii de liceu îl studiază, dar diferențele constau în pregătirea step-by-step a fiecărui item. Sintaxa și morfologia, fonetica, ortografia și punctuația, stilul, aspectele socio-culturale specifice și literatura sunt doar câteva din temele pe care cursul le presupune pentru elevii care se înscriu la cursuri.
Se urmează programa ce corespunde Cadrului Comun European de Referință pentru limbile străine și se utilizează ca suport de curs materiale ce țin de realitatea imediat înconjurătoare. Fiecare modul se termină prin susținerea unui test final.

Cursuri de limba engleză pentru admitere

English&Deutsch Center organizează la cerere și cursuri de pregătire pentru admiterea în învățământul superior.
Cursul acoperă toate aspectele limbii, incluzând scrisul, cititul, gramatica și vorbitul. Pregătirea urmărește un plan complet și se bazează în proporție de 70% pe aplicații practice: analiza grilelor de la concursurile organizate în anii anteriori, studii de caz de complexitate ridicată, lecții deschise, dezbateri și exerciții specifice acestui tip de examene.
Procesul de învățare, în ceea ce priveşte limba engleză, are o finalitate mai mult decât utilă: în societatea noastră este imperios necesar ca o persoană să cunoască limba engleză.

Notă!!! Predarea se realizează pe baza unor materiale selectate de profesor ce conțin texte autentice și termeni specifici din domeniul solicitat (juridic, economic, medical).
Nivelul minim cerut cursantului pentru a participa la un astfel de curs este nivelul intermediar.